Yeni Uzmanımız Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizden
07 Nisan 2021

 MensureEfeUzmanlik(G).jpeg

            Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Menşure EFE 22.06.2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Menşure EFE’nin uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim TAYMUR, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Sinay ÖNEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Prof. Dr. Cengiz AKKAYA ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. Pınar VURAL yer aldılar.

            Tez konusu “Remisyon Dönemlerindeki Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalar ve Kardeşlerinde Bağlanma Biçimleri ve Zihin Kuramı İşlevleri” olan Dr. Menşure EFE Hastanemizde Uzmanlığını alan 211. Asistanımız oldu. Dr. Menşure EFE’ye sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler. 

 
  • MensureEfeUzmanlik(G).jpeg
  • MensureEfeUzmanlik01.jpeg