YENİ UZMANIMIZ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDEN
07 Nisan 2021

 VeysiCanUzmanlik(G).JPG
           Kardiyoloji Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Veysi CAN, 11 Mart 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kardiyoloji Uzmanı oldu. Dr. Veysi CAN’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tahsin BOZAT, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Hasan ARI, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Fatma Özlem ARICAN ÖZLÜK ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Anabilim Dalı Doç. Dr. Tunay ŞENTÜRK yer aldılar.

           Tez konusu “Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Rekürrensi ile Semaforin 4D Düzeyi İlişkisi” olan Dr. Veysi CAN Hastanemizde Uzmanlığını alan 202. Asistanımız oldu. Dr. Veysi CAN’a sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.'' diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • VeysiCanUzmanlik01.jpg
  • VeysiCanUzmanlik02.jpg
  • VeysiCanUzmanlik03.jpg
  • VeysiCanUzmanlik04.jpg
  • VeysiCanUzmanlik05.jpg