YENİ UZMANIMIZ (Dr. Merve Sena BAYTAR) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİNDEN
07 Nisan 2021

            Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Merve Sena BAYTAR, 07 Ocak 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Dr. Merve Sena BAYTAR’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet GAMLI, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Korgün ÖKMEN, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Hasan ARI, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Devrim Sinem KÜÇÜKSARAÇ KIYICI, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

            Tez konusu “Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahide Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Serratus Anterior Plan Blok İle Torakal Paravertebral Bloğun Preventif Analjezi Yöntemi Olarak Karşılaştırılması” olan Dr. Merve Sena BAYTAR, Hastanemizde Uzmanlığını alan 198. Asistanımız oldu. Dr. Merve Sena BAYTAR’a sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.'' diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler. 

 
 • MerveSenaBaytarUzmanlik01.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik02.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik03.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik04.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik05.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik06.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik07.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik08.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik09.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik10.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik11.jpg
 • MerveSenaBaytarUzmanlik12.jpg