YENİ UZMANIMIZ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDEN
07 Nisan 2021

 ErhanYilmazUzmanlik(G).JPG

          Kardiyoloji Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Erhan YILMAZ, 09 Eylül 2019 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kardiyoloji Uzmanı oldu. Dr. Erhan YILMAZ’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tahsin BOZAT, Kardiyoloji Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KANAT, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Hasan ARI, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Anabilim Dalı Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA yer aldılar.

          Tez konusu “Prematür Ventriküler Kompleks İlişkili Kardiyomyopatisi Olan Hastalarda Kateter Ablasyonunun Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi” olan Dr. Erhan YILMAZ Hastanemizde Uzmanlığını alan 192. Asistanımız oldu. Dr. Erhan YILMAZ’a sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • ErhanYilmazUzmanlik01.jpg
  • ErhanYilmazUzmanlik02.jpg
  • ErhanYilmazUzmanlik03.jpg
  • ErhanYilmazUzmanlik04.jpg
  • ErhanYilmazUzmanlik05.jpg
  • ErhanYilmazUzmanlik06.jpg