YENİ UZMANIMIZ ACİL TIP KLİNİĞİNDEN
07 Nisan 2021

 OguzOrenUzmanlik(G).jpeg

          Acil Tıp Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Oğuz ÖREN, 03 Eylül 2019 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Acil Tıp Uzmanı oldu. Dr. Oğuz ÖREN’ in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Halil KAYA, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği Anabilim Dalı Prof. Dr. Erol ARMAĞAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği Anabilim Dalı Prof. Dr. Şahin ASLAN, Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehtap BULUT ve Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Melih YÜKSEL yer aldılar.

          Tez konusu “Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut İskemik İnme Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Değerliliği” olan Dr. Oğuz ÖREN Hastanemizde Uzmanlığını alan 190. Asistanımız oldu. Dr. Oğuz ÖREN’ i sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • OguzOrenUzmanlik01.jpg
  • OguzOrenUzmanlik02.jpg
  • OguzOrenUzmanlik03.jpg
  • OguzOrenUzmanlik04.jpg
  • OguzOrenUzmanlik05.jpg
  • OguzOrenUzmanlik06.jpg