TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)
03 Aralık 2019

Nilüfer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Nedir ?

Ağır Ruhsal Hastalığı (Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Atipik Psikoz, Bipolar Mizaç Bozukluğu vb.) olan kişilerin; takip, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu bir merkezdir. Hastalara tek tek ulaşarak, gerektiğinde aile ziyareti yapılarak hasta ve yakınlarının toplum temelli Psiko-sosyal destek hizmeti alması sağlanır.

TRSM’de Verilen Hizmetler Nelerdir ?

 • Bireysel danışmanlık hizmetleri,
 • Grup psikoterapileri,
 • Psikoeğitim (Hasta ve yakınlarının hastalığı anlamarı ve belirtileriyle baş etmeleri),
 • Psiko sosyal beceri eğitimi (İçe kapanık, iletişim azalmış hastalara beceri kazandırmak),
 • Ailelere yönelik toplantı düzenlemek,
 • Resim terapisi, müzik terapisi, ahşap ve seramik boyama gibi sanatsal etkinlikler,
 • Öğle yemeği,
 • Çeşitli spor faaliyetleri,
 • Film gösterimi, gezi, hobi mutfağı, hobi bahçesi kümes gibi etkinlikler
 • Farmakoloji (ilaç) tedavilerinin düzenlenmesi,
 • Ev ziyaretleri

Hasta ve yakınlarından bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezin Amacı Nedir ?

TRSM ler; tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedeflemektedir. Böylece hastaların hastaneye yatış sayı ve sıklığın azaldığı, toplumsal ve mesleki becerilerinin arttığı, yeti kaybının azaldığı ve tedavi sürekliliğinin sağladığı gözlenmektedir.

TRSM Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir ?

 • Ağır ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar,
 • Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması uygun olan hastalar,
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar,
 • Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar,
 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar,
 • Merkezimizde hafta içi her gün, 08:00-16:00 saatleri arasında randevusuz hizmet verilir.
 • Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

NİLÜFER TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

Görükle Göçmen Konutları Kurtuluş Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No:18

Telefon: 0 (224) 800 21 00  - 2332

Faks: 0 (224) 800 22 41

Email: nilufergorukletrsm@gmail.com