Girişimsel Radyoloji Merkezi
03 Aralık 2019

Girişimsel radyolojide; karaciğer, meme, lenf bezleri, prostat vd gibi derin yerleşimli organlardan ameliyata gerek kalmaksızın birçok tanı ve tedavi amaçlı işlem yanı sıra, biyopsiler alınabilir