YENİ UZMANIMIZ (DR. ZEYNEP YILMAZ AK) AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİNDEN
07 Nisan 2021

 

 

                 Aile Hekimliği Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Zeynep YILMAZ AK, 06 Ağustos 2018 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimi Uzmanı oldu. Dr. Zeynep YILMAZ AK ‘ ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi. Memet Taşkın EGİCİ, SBÜ Lütfi Kırdar SUAM Aile Hekimliği Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Ersin ŞİMŞEK, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Emin ÜSTÜNYURT VE İç Hastalıkları Kliniği Başasistanı Uzm. Dr. Eyyüp TAŞDEMİR yer aldılar.

                   Tez konusu “Sağlık okuryazarlığının obezite hastalarında tedavi arayışı davranışına etkisi” olan Dr. Zeynep YILMAZ AK Hastanemizde Uzmanlığını alan 148. Asistanımız oldu. Dr. Zeynep YILMAZ AK’a sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik01.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik02.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik03.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik04.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik05.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik06.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik07.JPG
  • ZeynepYilmazAkUzmanlik08.JPG