BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH TIBBİ ONKOLOJİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
07 Nisan 2021

            Vücudumuzdaki tüm hücrelerin belirli görevleri vardır. Normal hücreler düzenli şekilde bölünürler. Yaşlandıklarında veya zarar gördüklerinde ölürler ve yerlerini yeni hücreler alır.  Ancak genetik ve/veya çevresel nedenlerle vücutta bulunan hücrelerin kontrol dışı ve anormal çoğalması  sonucu kanser ortaya çıkar. Bu nedenle de köken aldığı organa göre tiplendirilir ve sikayetler de bulunduğu organa ortaya çıkar.

            Uluslararası yapılan çalışmalara göre kanser sıklığı giderek artmaktadır ve halk sağlığı problemi haline gelmeye başlamıştır. Önceleri ölümlerin nedeni olarak ilk sırada kalp damar hastalıkları birinci sırada yer alırken günümüzde kansere bağlı ölümler ilk sırada yer almaktadır.

         Son yıllarda gelişen teknikler sayesinde kanser tanısı konduktan sonra hastalığın patolojik, moleküler alt tipi ve evresi  daha kolay belirlenebilinmektedir.  Örnek olarak, önceleri akciğer kanserlerini kabaca küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan olarak iki gruba ayrılmakta iken küçük hücreli olmayan akciğer kanseri de günümüzde skuamöz ve non-skuamöz olarak ikiye ve non-skuamöz kanser türleri de kendi içinde ayrılır hale gelmiştir. Moleküler ve genetik alt tiplendirme sayesinde kişiye özgü tedaviler verilmeye başlanmıştır.

             Bursa Yüksek İhtisas hastanesi olarak Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,  Patoloji Anabilim Dalı, Genetik Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Beyin cerrahisi Anabilim Dalı gibi cerrahi branşlarla multidisipliner yaklaşım sergilemekteyiz. Bu sayede hastaya en doğru tedaviyi ulaştırmaya çalışmaktayız

               İlk olarak 10 koltuk bulunan 225 m2 lik kemoterapi ünitesi ile başladığımız onkoloji serüvenine, bugün 750 m2 lik modern ve konforlu bir alanda devam etmekteyiz. Bu ünitede 18 koltuk 2 sedye ve bir yatakta olmak üzere aynı anda 21 hasta kemoterapi alabilir hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hastası, hasta yakını, doktoru, hemşiresi, yardımcı sağlık personeli ile onkoloji ailesi haline gelmiştir. Bu bağlamda da yeni projeler geliştirilmeye devam edilmektedir. Hastane yönetiminin desteğiyle onkoloji ünitesine müzik sistemi, hastaların içinde olduğu el sanatları yapılması ve sergilenmesi, her hasta adına “ dikili ağacın olsun” sloganı ile park ve bahçelere ağaç dikmek gibi projeler geliştirilmeye devam edilmektedir.

             


  • tibbionkolojikemoterapi (1).JPG
  • tibbionkolojikemoterapi (4).JPG
  • tibbionkolojikemoterapi (5).JPG
  • tibbionkolojikemoterapi (2).JPG
  • tibbionkolojikemoterapi (3).JPG