Refakatçi Kuralları
27 Eylül 2022

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

•Bilinci açık ve planlı yatısı yapılan hastaların tıbbi gereksimi dışında yanında 

bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğu bilinmeli ve buna göre tedbir almalıdır.

•Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller(tıraş makinesi v.b.) 

dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak, hastaya 

refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir 

kişiyle sınırlıdır. Kadın doğum kliniklerinde erkek refakatçi kabul edilmemektedir.

•Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır (bilinçsiz hastalar hariç).

•Refakatçi için bir refakatçi kartı verilir.

•Refakatçiye yemek, refakat ücreti içinde alınan ücret karşılığında verilmektedir. 

Refakatçi kartı olmayan kişiler hasta yanında refakatçi olarak kalamaz. Refakatçi kartı süresi dolduğu gün 

ilgili kat sekreterliğinden refakat işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. 

•Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Klinik veya hastane içinde hekimi 

tarafından gezmesinde sakınca olmadığı belirtilen hastalar, yalnız bırakılmamak ve klinik hemşiresine haber verilmek kaydıyla gezdirilebilir. 

•Yatış işlemlerinden sonra hastanız ile ilgili belirtmek istediğiniz bilgiler varsa 

(ilaç ve yiyecek alerjileri v.s.) sorumlu hekimine mutlaka bildiriniz.

•Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

•Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

•Tüm yoğun bakım ve ara bakım birimlerinde refakatçi bulundurulamaz.

•Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

•Tekerlekli sandalyelerin oda içinde bulundurulmaması ve işi biten sandalyelerin teslim 

alınan birimdeki ilgili görevliye iade edilmesi gerekmektedir. 

•Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.

•Çocuk servislerinde çocuk bezleri odalarda bulunan poşetli çöp kovaları dışına atılmamalıdır.