HASTANEMİZDE ENDOSKOPİK HİPOFİZ CERRAHİSİ AMELİYATLARINA BAŞLANILMIŞTIR.
07 Nisan 2021

  Hipofiz tümörü nedeniyle görme kaybı ve hormonal bozukluğa bağlı şikayetleri olan hasta önce endokrin bölümü tarafından gerekli medikal tedavisi düzenlenmiş ve ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorları tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilip, şifa ile taburcu edilmiştir. Doç.Dr. Fatih Aydemir'den alınan bilgiye göre; tüm beyin tümörleri içerisinde %10 oranında görülen hipofiz adenomları, iyi huylu tümörler olup, hormonal bozukluklar ve görme kaybı şikayetlerine neden olmaktadır.
  Cerrahi tedavisinde son yıllarda popüler olan endoskopik yöntem; burundan bir kamera sistemiyle girilip tümörün boşaltılması esasına dayanır. Diğer yöntemlere göre avantajı burun içi yapıların zarar görmemesi, tümörün daha geniş oranda çıkartılması, ameliyat sonrası burun tamponuna ihtiyaç olmaması ve hastanede kalış süresinin daha kısa olmasıdır. Hipofiz adenomlu hastaların teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü alt yapı hastanemizde sağlanmış olup, hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilmektedirler.
  Ayrıca hastanemiz Bursa ili içerisinde bu yöntemi uygulayan ilk merkez olma özelliği taşımaktadır.   • hipfizcerrahi.jpg