Çocuk Cerrahisi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Mehmet ŞENTÜRK, 10 Mayıs 2024 tarihinde ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu.
10 Mayıs 2024

Çocuk Cerrahisi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Mehmet ŞENTÜRK, 10 Mayıs 2024 tarihinde ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu. Dr. Mehmet ŞENTÜRK’ün uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak; Çocuk Cerrahisi Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete KAYA, Çocuk Cerrahisi Kliniği Doç. Dr. Esra ÖZÇAKIR, Çocuk Cerrahisi Kliniği Başasistan Uzm. Dr. Sefer Tolga OKAY, Üroloji Kliniği Prof. Dr. Muhammet GÜZELSOY  ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.
         Tez konusu ‘’Deneysel Hipospadias Modelinde Üretroplastide Ara Doku Olarak Tunika Vajinalisin Mezotelyal ve Antimezotelyal Yüzeyinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri’’ olan Dr. Mehmet  ŞENTÜRK Hastanemizde Uzmanlığını alan 447.  Asistanımız oldu.

  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9