S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Faruk Toktaş’ın içinde olduğu Akademisyenler tarafından arı ekmeğinin endüstriyel ve tıbbi alanda kullanabilecek bir buluşa imza attı.
09 Mayıs 2024

        S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Faruk Toktaş’ın içinde olduğu Akademisyenler tarafından arı ekmeğinin endüstriyel ve tıbbi alanda kullanabilecek bir buluşa imza attı. Bu buluş sayesinde arı ekmeğinden elde edilecek ürün, özellikle yapay damarlar, protezler ve yara enfeksiyonlarında lokal olarak uygulanabilecek. Son yıllarda malzeme bilimindeki gelişmeler, çok işlevli yeni malzemelerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu malzemelerden biri olan biyokompozitler, biyolojik ve yapay malzemelerin kompozisyonları ile oluşturulmuş yeni malzeme sistemleridir.
"Arı Ekmeği Vasıtasıyla Antimikrobiyal Aktivitesi Geliştirilmiş Polimer Biyokompozitler ve Bunların Üretim Yöntemi" başlıklı buluş, Türk Patent Kurumu tarafından da tescillendi. Arı ekmeğinden biyokompozit nanolif elde edilmesini kapsayan buluş, sağlık alanında, özellikle yapay damarlar, protezler, doku destek materyalleri, kanama durdurucu materyaller, yara enfeksiyonlarında ve açık yaralarda kullanılan yara bakım ürünlerinde, lokal olarak uygulanabileceği gibi sistemik olarak da immünosüpressif veya transplant hastalarında immün sistemi dengelemede ana veya ara hammadde olarak kullanılabilme potansiyeline sahip.
Patentli buluşun sahipleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Faruk Toktaş  Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar, Biyomühendislik bölümünden Doç. Dr. Gökçe Taner, Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu.

  • arı
  • 2
  • 3
  • 4