İç Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ali EROL ve Dr. Enes ALTINEL 21 Mart 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, İç Hastalıkları Uzmanı oldu.
23 Mart 2024

İç Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ali EROL 21 Mart 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Ali EROL'un  uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak, İç Hastalıkları Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar KAHVECİOĞLU, İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Mustafa AKAR, İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Koray AYAR, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç. Dr. Ali ASAN ve Göğüs Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Gülgün ÇETİNTAŞ AFŞAR yer aldılar.
Tez konusu “Malignite İlişkili Kilo Kaybı ile Neuromedin-U ve TNF-a Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”  olan Dr. Ali EROL Hastanemizde Uzmanlığını alan 437. Asistanımız oldu.

İç Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Enes ALTINEL 21 Mart 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Enes ALTINEL’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak, İç Hastalıkları Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar KAHVECİOĞLU, İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Mustafa AKAR, İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Koray AYAR, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Ali ASAN ve Göğüs Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Gülgün ÇETİNTAŞ AFŞAR yer aldılar.
Tez konusu “Yeni Tanılı Behçet Hastalarında Femoral Ven Duvar Kalınlığının Değerlendirilmesi” olan Dr. Enes ALTINEL Hastanemizde Uzmanlığını alan 438. Asistanımız oldu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10