Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ayşe ALKAN BİÇER, 26 Şubat 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu.
28 Şubat 2024

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ayşe ALKAN BİÇER, 26 Şubat 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu. Dr. Ayşe ALKAN BİÇER’ in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Meliha KASAPOĞLU AKSOY, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Doç. Dr. İlknur AYKURT KARLIBEL, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Prof. Dr. Lale ALTAN İNCEOĞLU, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Alpaslan ÖZTÜRK ve Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Demet YILDIZ yer aldılar.
         Tez konusu “Lomber Disk Herniasyonu Tanılı Hastalarda Bel Egzersiziyle Beraber Uygulanan Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonunun Multifidus Kas Aktivasyonuna Etkisi” olan Dr. Ayşe ALKAN BİÇER, Hastanemizde Uzmanlığını alan 431. Asistanımız oldu.

  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1