Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Fatma Nur BALDAN BAHAR ve DR. Melike ÖZAYDIN , ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
07 Şubat 2024

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Fatma Nur BALDAN BAHAR 06.02.2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Fatma Nur BALDAN BAHAR’ ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Hastanemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sinay ÖNEN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Güliz ŞENORMANCI, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. İlkay KELEŞ ALTUN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Rukiye AY DİKER ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem UZUN yer aldılar.
Tez konusu "Otizm Özellikleri Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Açısından Karşılaştırılması" olan Dr. Fatma Nur BALDAN BAHAR Hastanemizde Uzmanlığını alan 425. Asistanımız oldu.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Melike ÖZAYDIN 06.02.2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr.Melike ÖZAYDIN ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Hastanemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç Dr. Sinay ÖNEN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Güliz ŞENORMANCI, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. İlkay KELEŞ ALTUN , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr.  Rukiye AY DİKER ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem UZUN yer aldılar.
Tez konusu "Karma Belirtili Olan ve Olmayan Majör Depresif Bozukluk Hastalarında Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki" olan Dr. Melike ÖZAYDIN Hastanemizde Uzmanlığını alan 426. Asistanımız oldu.

  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3