Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Nazlı Cansu GÜRSOY ve Dr. Abdurrahman DEMİREL 25 Ocak 2024 tarihinde, girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oldu.
26 Ocak 2024

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Nazlı Cansu GÜRSOY, 25 Ocak 2024 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oldu. Dr. Nazlı Cansu GÜRSOY’un uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fatih ÖZYAZICIOĞLU, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şenol YAVUZ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Mehmet Tuğrul GÖNCÜ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Cüneyt ERİŞ ve Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Kadir Kaan ÖZSİN yer aldılar.
         Tez konusu ‘’İzole On-Pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişimi ile Preoperatif Ölçülen Makroveziküler Karaciğer Yağlanması Düzeyi Arasındaki İlişkinin Araştırılması’’ olan Dr. Nazlı Cansu GÜRSOY Hastanemizde Uzmanlığını alan 423. Asistanımız oldu.

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Abdurrahman DEMİREL, 25 Ocak 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fatih ÖZYAZICIOĞLU, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şenol YAVUZ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Mehmet Tuğrul GÖNCÜ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Cüneyt ERİŞ ve Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Kadir Kaan ÖZSİN yer aldılar.
         Tez konusu ‘’İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Etiyolojisinde, Ortalama Trombosit Hacmi ile Mevsim İlişkisinin Retrospektif Araştırılması’’ olan Dr. Abdurrahman DEMİREL  Hastanemizde Uzmanlığını alan 424.  Asistanımız oldu.

 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12