Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Durdu KAHRAMAN YILDIZ 18.01.2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu..
18 Ocak 2024

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Durdu KAHRAMAN YILDIZ 18.01.2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Dr. Durdu KAHRAMAN YILDIZ uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI, Bursa Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Prof. Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Buket ÖZYAPRAK, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Filiz ATA ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Halil Erkan SAYAN yer aldılar.
          Tez konusu “İntertrokanterik femur fraktörü operasyonlarında kullanılan farklı rejyonel anestezi yöntemlerinin ekokardiyografik açıdan karşılaştırılması” olan Dr. Durdu KAHRAMAN YILDIZ, Hastanemizde Uzmanlığını alan 416. Asistanımız oldu.


  • 5
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1