Neurology
20 Eylül 2022

    
  İdari Birim ve Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Nilüfer
  
  BÜYÜKKOYUNCU PEKEL   
    
 Başasistan
Doç. Dr. Demet YILDIZ
 Doç. Dr. Meral SEFEROĞLU Doç. Dr. Aygül GÜNEŞ Dr. Öğr. Üyesi Emine MESTAN
 NorolojiNejlaGunes(P).JPG   
 Uzm. Dr. Necla GÜNEŞ Uzm. Dr. Ali Özhan SIVACI Uzm. Dr. Ebru YAŞAR Uzm. Dr. Asuman ALİ
    
 Uzm. Dr. Öznur YILDIRIM Uzm. Dr. Hümeyra DÜRÜYEN