T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Patoloji

Güncelleme Tarihi: 07/05/2021

  • PatolojiNazmiMutlu(P).JPG

İdari Birim Sorumlusu
Uzm. Dr. Nazmi MUTLU
  • PatolojiTaskinErkinuresin(P).JPG

BosProfilYIEAH.jpg
  • PatolojiSuleBakir(P).JPG

BosProfilYIEAH.jpg
Doç. Dr. Taşkın ERKİNÜRESİN
Uzm. Dr. Mehmet ÖZER
Uzm. Dr. Şule BAKIR
Uzm. Dr. Fatin Tolga CENGİZ
  • PatolojiYakupTaskin(P).JPG

  • PatolojiHulyaHaksever(P).JPG


BosProfilYIEAH.jpg
Uzm. Dr. Yakup TAŞKIN
Uzm. Dr. Hülya HAKSEVER
Uzm. Dr. Alper ŞENER