Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Faaliyet Planı ve Görev Dağılımları


                                                                                                                                                   

FAALİYET PLANI VE GÖREV DAĞILIMLARI

SHU. Şevket Orhan DEMİR

 • Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumluluğu (Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yürütülmesi, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Dağılımı, Takibi ve Aylık Çalışmalarının Raporlandırılması),
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluluğu (Çalışan Şikâyet ve Önerileri Toplantılarının Tertip Edilmesi, Aylık İstatistiklerin Raporlandırılması, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi),
 • Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelenmesi
 • Acil Servis Konsültasyonları (Bimekan, Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),
 • Merkez Kampüs Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve Uygulamaları İle İlgili İşlemlerinin Yapılması,
 • 5395 Sayılı Ç.K.K. Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararlarının Uygulanması
 • Palyatif ve Diyaliz Üniteleri Vizitlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Staj ve Birimlerin Eğitim Uygulamalarının Takibi, Denetimi ve Organizasyonun Sağlanması.

SHU. Raziye AĞCA

 • Merkez Kampüs Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,
 • Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Gerekli Sosyal Hizmet Müdahalesinin Uygulanması,
 • Acil Servis Konsültasyonları (Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları)
 • Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelemeleri,
 • Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Palyatif ve Diyaliz Ünitelerinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yapılması.
 • 5395 Sayılı Ç.K.K. Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararlarının Uygulanması,

SHU. Mervan EKİNCİ

 • Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • Merkez Kampüs Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,
 • Yoğun Bakım ve Bağlı Ünitelerdeki Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yapılması.
 • 5395 Sayılı Ç.K.K. Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararlarının Uygulanması,
 • Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları
 • Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi

SHU. Burak KARATAŞ

 • Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binasından Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,
 • Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarının Tespit Edilmesi, Adli Bildirimlerinin ve İlgili Kurumlara Resmi İşlemlerin Havale Edilerek Gerekli Sosyal Çalışmanın Yapılması,
 • ROP Muayenelerinde Gerekli Koordinasyonun Sağlanması
 • 5395 Sayılı Ç.K.K. Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararlarının Uygulanması,
 • Adölesan Gebelik Vakalarının Tespiti, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Adli Bildirimlerinin Yapılarak Aile Görüşmelerinin Sağlanması,
 • Terk Bebek Vakalarının Sosyal İncelenmesi, Bildirilmesi ve Kurum Bakımına Yerleştirilmesi Kapsamında Gerekli İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

SHU. Şeyda KARAKALE

 • Hasta Hakları Birim Sorumluluğu (Hasta Hakları Uygulamalarının Yürütülmesi, Hasta Hakları Personelinin Görev Dağılımı, Takibi ve Aylık Çalışmalarının Raporlandırılması)
 • Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • ROP Muayenelerinde Gerekli Koordinasyonun Sağlanması
 • Yıldırım Toplum Ruh Sağlığı ve Merkezi (TRSM) Uygulamalarındaki Takipli Hasta ve Ailelerin Görüşmeleri Yapılarak, Sosyal İnceleme, Sosyal Hizmet Uygulamaları ve İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, Randevulu Hastalara Ev Ziyaretlerinin Yapılması,
 • Çalışan Şikâyet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Komite Üyesi

SHU. Aysun KADI

 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binası ÇEMATEM Bölümünden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi, Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Yazışmaların Yapılması
 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binasında Görevli Diğer Sosyal Hizmet Uzmanlarının İzinli Olması Halinde 6284 Sayılı Mevzuatı Kapsamında Alınan Önleyici Tedbirlerin Yürütülmesi
 • Adli Psikiyatriden Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • 5395 Sayılı Ç.K.K. Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararlarının Uygulanması,

SHU. Cengiz ÖZKAN

 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binası AMATEM Bölümünden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi, Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Yazışmaların Yapılması,
 • İhtiyaç Halinde Nilüfer Toplum Ruh Sağlığı ve Merkezi (TRSM) Uygulamalarındaki Takipli Hasta ve Ailelerin Görüşmeleri Yapılarak, Sosyal İnceleme, Sosyal Hizmet Uygulamaları ve İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, Randevulu Hastalara Ev Ziyaretlerinin Yapılması,
 • AMATEM Kliniği ve Polikliniğiyle İlgili Sosyal İncelemelerin Yapılması,
 • 6284 Sayılı Mevzuatı Kapsamında Alınan Önleyici Tedbirlerin Yürütülmesi,
 • Adli Psikiyatriden Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binasında Görevli Diğer Sosyal Hizmet Uzmanlarının İzinli Olması Halinde 5395 Sayılı Mevzuatı Kapsamında Alınan Sağlık Tedbirlerin Yürütülmesi

SHU. Hüseyin SEL

 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binası AMATEM Bölümünden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi, Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Yazışmaların Yapılması,
 • AMATEM Kliniği ve Polikliniğiyle İlgili Sosyal İncelemelerin Yapılması,
 • 6284 Sayılı Mevzuatı Kapsamında Alınan Önleyici Tedbirlerin Yürütülmesi,
 • Adli Psikiyatriden Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
 • Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalık Ek Hizmet Binasında Görevli Diğer Sosyal Hizmet Uzmanlarının İzinli Olması Halinde 5395 Sayılı Mevzuatı Kapsamında Alınan Sağlık Tedbirlerin Yürütülmesi,

SHU. Umut BABAR

 • ÇİM’de (Çocuk İzlem Merkezi’nde) Çocuk Vakalarla Adli Görüşmelerin Yapılması, Aylık Verilerin Sosyal Hizmet Faaliyet Raporuna Bildirilmesi ve Talep Edilen Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İcap Nöbetlerinde Çocuk Vakalarla Adli Görüşmelerin Yapılması

05 Nisan 2023