T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 25/05/2021

 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık,
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • Sürekli eğitim ve gelişim,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Hasta mahremiyeti,
 • İnsan ve insan haklarına saygı,
 • Dürüstlük,
 • Güvenilirlik,
 • Şeffaflık,
 • Sağlıklı çalışma yaşamı,
 • Ekip çalışması ve işbirliği,
 • Profesyonellik,
 • Etik ilkelere bağlılık,
 • Süreklilik ve erişilebilirlik
 • Yenilikçilik
 • Etkinlik, etkililik ve verimlilik,
 • Tarafsızlık,
 • Hakkaniyet,
 • Uygunluk,
 • Zamanlılık,
 • Liderlik bütünlük,
 • İmkanların verimli olarak kullanılması.