T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TUEK Kurulu

Güncelleme Tarihi: 08/06/2021

  • Bshkm_LeventOzdemir(O).jpeg

  • AnesteziMehmetGamli(P).JPG

Prof. Dr. Levent ÖZDEMİR
Başkan
Prof. Dr. Mehmet GAMLI
Eğitim Koordinatörü
  • KalpDamarSenolYavuz(P).JPG

  • KardiyolojiHasanAri(P).JPG

  • AnesteziSeydaEfsunOzgunay(P).JPG

  • KardiyolojiFatmaOzlemAricanOzluk(P).JPG

Prof. Dr. Şenol YAVUZ
Üye
Prof. Dr. Hasan ARI
Üye
Doç. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY 
Üye

Doç. Dr. Fatma Özlem ARICAN ÖZLÜK
Üye

  • DahiliyeNizameddinKoca(P).JPG

Doç. Dr. Nizameddin KOCA
Üye