T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Karyopraktik

Güncelleme Tarihi: 07/01/2021

 Karyopraktik


 

Karyopraktik: Kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomedikal bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. Uygun hastalarda normal mekanik hareketliliğini yitirmiş eklemleri elle uygulanan tekniklerle düzeltme üzerine yoğunlaşır.

Etki alanları: Akut ve kronik bel ve boyun ağrısı. Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı, ani fleksiyon-ekstansiyon zorlanmaları ilişkin ağrılar. Lomber spinal stenozun erken konservatif tedavisi, lomber, torakal ve servikal disk hernilerinin erken konservatif tedavisi. Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları, miyofasiyal ağrı sendromu, mesleki ve spor ile ilişkili rekreasyonel kas-iskelet sistemi yaralanmaları. Geriatrik yaş grubunun osteoartrik vb. kas-iskelet sistemi sorunları, mekanik faset eklem kaynaklı, biyomekanik disfonksiyonları, koksiks ağrısı. Postürel skolyoz, progresif motor defisit ve kauda equina sendromu saptanmayan sinir kökü irritasyonları, omuz, sakroiliak eklem, temporamandibuler eklem, kalça, diz, el, ayak, eklem disfonksiyonları.