T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ozon Uygulamaları

Güncelleme Tarihi: 07/01/2021

 Ozon Uygulamaları


 

Ozon Uygulaması: Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir.

Ünitelerde etki alanları: Eklem, tendon ve ligaman yaralanmaları. Vertebra ve disk patolojilerine bağlı yansıyan ağrı. Myofasial ağrı ve fibromiyalji. İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş diyabetik yaralar. Gingivit ve peridontitis.

Uygulama merkezlerinde etki alanları: Nöropatik ağrı. Vertebral disk patolojileri. Enfekte diyabetik yaralar. Revaskülarizasyon şansı olmayan kritik iskemili ekstremite yaralanmaları.