Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi
03 Aralık 2019

Genetik hastalıklarda birey dünyaya gelmeden önce (prenatal) veya doğum sonrasında (postnatal) genetik hastalıkların tanısına ve dolayısı ile tedavisine imkan sağlamak üzere çeşitli yöntemlerin uygulandığı merkezlerdir.