T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Rean.Kliniği

Güncelleme Tarihi: 23/04/2020

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - HALI·L ERKAN SAYAN.jpgANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - KORGÜN ÖKMEN.jpg
Doç. Dr. Mehmet GAMLI
Eğitim Görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Halil Erkan SAYAN
Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Korgün ÖKMEN
Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Derya KARASU
Eğitim Görevlisi
AnesteziyolojiVeReanimasyonCananYilmaz.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonSerminEminoglu.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonUmranKaraca.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonMehmetKaydul.jpg
Uzm. Dr. Canan YILMAZ
Başasistan
Uzm. Dr. Şermin EMİNOĞLU
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Ümran KARACA
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Mehmet KAYDUL
Uzman Hekim
AnesteziyolojiVeReanimasyonHamideAybenKorkmaz.jpg

AnesteziyolojiVeReanimasyonSulePolat.jpg


AnesteziyolojiVeReanimasyonSeydaEfsunOzgunay.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonNerminKilicarslan.jpg
Uzm. Dr. Hamide Ayben KORKMAZ
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Şule POLAT
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Nermin KILIÇARSLAN
Uzman Hekim
AnesteziyolojiVeReanimasyonHalilAlperAkin.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonIbrahimMalat.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonIzzetOzyazar.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonYılmazApaydın.jpg
Uzm. Dr. Halil Alper AKIN
Uzman Hekim
Uzm. Dr. İbrahim MALAT
Uzman Hekim
Uzm. Dr. İzzet ÖZYAZAR
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Yılmaz APAYDIN
Uzman Hekim
AnesteziyolojiVeReanimasyonFusunGozen.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonTugbaOnur.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonAyseNeslihanBalkaya.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonCihatSedatAytunur.jpg
Uzm. Dr. Füsun GÖZEN
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Tuğba ONUR
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Ayşe Neslihan BALKAYA
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Cihan Sedat AYTÜNÜR
Uzman Hekim
AnesteziyolojiVeReanimasyonAsiyeDemirel.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonFilizAta.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonEmreInce.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonBuketOzyaprak.jpg
Uzm. Dr. Asiye DEMİREL
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Filiz ATA
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Emre İNCE
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Buket ÖZYAPRAK
Uzman Hekim
AnesteziyolojiVeReanimasyonFatmaDokumaciSirma.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonKurtbeyAnarat.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonOyaKarakas.jpg
SBProfilResmi.png
Uzm. Dr. Fatma DOKUMACI SIRMA
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Kurtbey ANARAT
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Oya KARAKAŞ
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Sibel ÖZCAN
Uzman Hekim
SBProfilResmi.png
AnesteziyolojiVeReanimasyonAydinUlas.jpg
Uzm. Dr. İlkay CEYLAN
Uzman Hekim
Uzm. Dr. Aydın ULAŞ
Uzman Hekim