T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi: 17/02/2021


Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Mehmet GAMLI
İdari Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Derya KARASU
SBProfilResmi.png
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - KORGÜN ÖKMEN.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonSeydaEfsunOzgunay.jpg
SBProfilResmi.png
Prof. Dr. Abdulkadir İSKENDEREğitim Görevlisi
Doç. Dr. Korgün ÖKMEN

Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY
Doç. Dr. Hande GÜRBÜZ
AnesteziyolojiVeReanimasyonCananYilmaz.jpg
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - HALI·L ERKAN SAYAN.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonUmranKaraca.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonMehmetKaydul.jpg
Başasistan
Uzm. Dr. Canan YILMAZ
Dr. Öğr. ÜyesiHalil Erkan SAYAN
Uzm. Dr. Ümran KARACA
Uzm. Dr. Mehmet KAYDUL
AnesteziyolojiVeReanimasyonHamideAybenKorkmaz.jpg

AnesteziyolojiVeReanimasyonSulePolat.jpg


AnesteziyolojiVeReanimasyonSerminEminoglu.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonNerminKilicarslan.jpg
Uzm. Dr. Hamide Ayben KORKMAZ
Uzm. Dr. Şule POLAT
Uzm. Dr. Şermin EMİNOĞLU
Uzm. Dr. Nermin KILIÇARSLAN
AnesteziyolojiVeReanimasyonKurtbeyAnarat.jpg
SBProfilResmi.png
AnesteziyolojiVeReanimasyonIzzetOzyazar.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonYılmazApaydın.jpg
Uzm. Dr. Kurtbey ANARAT
Uzm. Dr.Gülay UÇARLI
Uzm. Dr. İzzet ÖZYAZAR
Uzm. Dr. Yılmaz APAYDIN
AnesteziyolojiVeReanimasyonFusunGozen.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonTugbaOnur.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonAyseNeslihanBalkaya.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonCihatSedatAytunur.jpg
Uzm. Dr. Füsun GÖZEN
Uzm. Dr. Tuğba ONUR
Uzm. Dr. Ayşe Neslihan BALKAYA
Uzm. Dr. Cihan Sedat AYTÜNÜR
AnesteziyolojiVeReanimasyonAsiyeDemirel.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonFilizAta.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonEmreInce.jpg
AnesteziyolojiVeReanimasyonBuketOzyaprak.jpg
Uzm. Dr. Asiye DEMİREL
Uzm. Dr. Filiz ATA
Uzm. Dr. Emre İNCE
Uzm. Dr. Buket ÖZYAPRAK
AnesteziyolojiVeReanimasyonFatmaDokumaciSirma.jpg
SBProfilResmi.png
AnesteziyolojiVeReanimasyonOyaKarakas.jpg
SBProfilResmi.png
Uzm. Dr. Fatma DOKUMACI SIRMA
Uzm. Dr. Hilmi Akdağ
Uzm. Dr. Oya KARAKAŞ
Uzm. Dr. Sibel ÖZCAN