T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji

Güncelleme Tarihi: 30/06/2021


 • KardiyolojiFahriyeVatansever(P).JPG

Eğitim Sorumlusu
Prof
. Dr. Mehmet DEMİR
İdari Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA
 • KardiyolojiHasanAri(P).JPG

 • KardiyolojiTahsinBozat(P).JPG

 • KardiyolojiErhanTenekecioglu(P).JPG

 • KardiyolojiFatmaOzlemAricanOzluk(P).JPG

Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan ARI
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tahsin BOZAT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erhan TENEKECİOĞLU
Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Fatma Özlem ARICAN ÖZLÜK
 • KardiyolojiMehmetMelek(P).JPG


 • KardiyolojiFatihKoca(P).JPG

 • KardiyolojiFatihLevent(P).JPG

Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Mehmet MELEK
Başasistan
Uzm. Dr. Barış ŞENSOY
Başasistan
Uzm. Dr. Fatih KOCA
Başasistan
Uzm. Dr. Fatih LEVENT • KardiyolojiHakanBayol(P).JPG

 • KardiyolojiMuhammedSenturk(P).JPG

Doç. Dr. Selçuk KANAT
Uzm. Dr. Özlem KARAKURT ARITÜRK
Uzm. Dr. Hakan BAYOL
Uzm. Dr. Muhammed ŞENTÜRK

 • KardiyolojiBilnurYasar(P).JPG


 • KardiyolojiVahitSadiclar(P).JPG

Uzm. Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ
Uzm. Dr. Bilnur YAŞAR
Uzm. Dr. Gökhan ÖZMEN
Uzm. Dr. Vahit SADIÇLAR
 • KardiyolojiSelmaAri(P).JPG


 • KardiyolojiKubraSevergun(P).JPG

 • KardiyolojiFatihKoksal(P).JPG

Uzm. Dr. Selma ARI
Uzm. Dr. Tolga DOĞAN
Uzm. Dr. Kübra SEVERGÜN
Uzm. Dr. Fatih KÖKSAL

 • KardiyolojiMustafaKuzeytemiz(P).JPG

 • KardiyolojiOrkunGencosmanoglu(P).JPG

Uzm. Dr. Mustafa KUZEYTEMİZUzm. Dr. Orkun GENÇOSMANOĞLU