T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji

Güncelleme Tarihi: 20/09/2021


 • KardiyolojiFahriyeVatansever(P).JPG

Eğitim Sorumlusu
Prof
. Dr. Mehmet DEMİR
İdari Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA
 • KardiyolojiHasanAri(P).JPG

 • KardiyolojiTahsinBozat(P).JPG

 • KardiyolojiErhanTenekecioglu(P).JPG

 • KardiyolojiFatmaOzlemAricanOzluk(P).JPG

Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan ARI
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tahsin BOZAT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erhan TENEKECİOĞLU
Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Fatma Özlem ARICAN ÖZLÜK
 • KardiyolojiMehmetMelek(P).JPG • KardiyolojiFatihKoca(P).JPG

Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Mehmet MELEK
Başasistan
Doç. Dr. Alper KARAKUŞ
Başasistan
Uzm. Dr. Barış ŞENSOY
Başasistan
Uzm. Dr. Fatih KOCA
 • KardiyolojiFatihLevent(P).JPG
Başasistan
Uzm. Dr. Fatih LEVENT
Başasistan
Uzm. Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. Selçuk KANAT
Uzm. Dr. Özlem KARAKURT ARITÜRK
 • KardiyolojiHakanBayol(P).JPG

 • KardiyolojiMuhammedSenturk(P).JPG

 • KardiyolojiBilnurYasar(P).JPG


Uzm. Dr. Hakan BAYOL
Uzm. Dr. Muhammed ŞENTÜRK
Uzm. Dr. Bilnur YAŞAR
Uzm. Dr. Gökhan ÖZMEN
 • KardiyolojiVahitSadiclar(P).JPG

 • KardiyolojiSelmaAri(P).JPG


 • KardiyolojiKubraSevergun(P).JPG

Uzm. Dr. Vahit SADIÇLAR
Uzm. Dr. Selma ARI
Uzm. Dr. Tolga DOĞAN
Uzm. Dr. Kübra SEVERGÜN

 • KardiyolojiFatihKoksal(P).JPG

 • KardiyolojiMustafaKuzeytemiz(P).JPG

 • KardiyolojiOrkunGencosmanoglu(P).JPG

Uzm. Dr. Fatih KÖKSAL
Uzm. Dr. Mustafa KUZEYTEMİZUzm. Dr. Orkun GENÇOSMANOĞLU