T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nefroloji

Güncelleme Tarihi: 25/05/2021

  • NefrolojiSerdarKahvecioglu(P).JPG

  • NefrolojiCumaBulentGul(P).JPG

Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Serdar KAHVECİOĞLU
İdari Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Cuma Bülent GÜL
  • NefrolojiNimetAktas(P).JPG

Uzm. Dr. Nimet AKTAŞ


              Nefroloji, böbreklerin yapısı, işlevleri ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Nefroloji, adını Yunanca böbrek anlamına gelen nephros sözcüğünden alır.

              Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma hastanesi Nefroloji kliniği Prof. Dr. Serdar Kahvecioğlu'nun klinik şefi olarak atanmasıyla 2008 yılında kurulmuştur. Burada klinik, poliklinik, hemodiyaliz ve periton diyalizi birimleri açılmış ve asistan eğitimine de başlanmıştır. 2011 yılında kliniklerin Şevket Yılmaz eğitim araştırma hastanesine taşınmasıyla poliklinik, klinik, hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmetleri burada devam etmiştir. 2013 yılında Uzm. Dr. Cuma Bülent Gül'ün hastanemize atanması, 2017 yılında doçent olmasıyla ve ardından yine 2017 yılında Uzm. Dr. Nimet Aktaş'ın hastanemize atanmasıyla eğitim kadrosu güçlenmiştir.

              Nefroloji kliniğimizde erişkin hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz ve periton diyalizi) ve böbrek nakli tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın gerektirdiği standartlara uygun olarak uzman sağlık personeli tarafından verilmektedir.

              Poliklinik hizmetleri dışında 17 yatak kapasiteli ana bina birinci katta bulunan kliniğimizde hastalar yatırılarak tanısal amaçlı ileri tetkik ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

              Diyaliz ünitemiz 2007 yılında açılmıştır. 2018 yılının Mart ayında yenilenerek kapasitesi artırılmıştır. Ana bina giriş katında, 500 m2’lik kapalı alana sahip, modern ve hijyenik koşullarda hizmet veren 29 yataklı bir ünitedir.

              Diyaliz merkezimizde hastanemizin erişkin nefroloji kliniğinde, çocuk nefroloji kliniğinde, acil serviste ve diğer kliniklerinde takip edilen hastaların hemodiyaliz tedavileri uygulanmaktadır. Hemodiyaliz ünitemizde 102 hasta ayaktan takip edilmekte ve ayda toplam 1500 ile 1600 seans yapılmaktadır. Nefroloji polikliniğine başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarına sağlık hizmeti ve eğitimi verilmektedir.

               Diyaliz ünitemizde iki adet ters ozmos cihazıyla ultrapür (ileri derecede saflaştırılmış) diyalizat suyu üretilebilmektedir. Yanlızca bu derece saflıkta suyla yapılabilen “yüksek volümlü hemodiyafiltrasyon” diyalizi hemodiyaliz ünitemizde 2018 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntem normal hemodiyaliz ile kandan temizlenemeyen “orta molekül ağırlıklı” üremik toksinleri temizleyebilmektedir. Aynı zamanda “medium cut-off” diyaliz membranları da ünitemizde bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler şu anda dünya da sayılı merkezlerce uygulanan ileri diyaliz yöntemleridir ve hasta sağ kalımına ve yaşam konforuna olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Kanamalı ya da travmalı hastalarda gerektiğinde uygulanan bir yöntem olan sitrat anti-koagülasyonlu CRRT( uzun süreli diyaliz) hizmeti hastanemizde uygulanabilmektedir.Yakın zamanda ev hemodiyalizi tedavi seçeneği de hastalarımıza sunulacaktır.

              Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ve böbrek yerine koyma tedavisi gereksinimi olan hastalara da yatağında hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Bu hasta grubuna standart hemodiyaliz tedavisi dışında sürekli yavaş ekstrakorporeal tedavi seçenekleri de uygulanabilmektedir. CRRT olarak da bilinen bu yöntem ile kan zehirlenmesi (sepsis) diye bilinen durumda hem uzun süreli, 72 saat, hemodiyaliz yapılabilmekte aynı zamanda sitokin filtreleriyle kanda dolaşan bazı maddeler de temizlenebilmektedir.

              Periton diyalizi hastaların evinde kendi kendilerine yaptığı bir yöntemdir. Tüm dünya da ve ülkemizde de bakanlığımızca böbrek yetmezliği olan hastalarda ilk yapılması gereken diyaliz yöntemi olarak önerilmektedir. Kliniğimiz periton diyaliz ünitesi aktif olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar 123 kronik böbrek yetmezliği olan hastaya periton diyalizi yapılmıştır. Periton diyalizi polikliniğimizde halen 26 hasta ayaktan takip ve tedavi edilmektedir. Bu hastalardan 9’una sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi, 17’ine aletli periton diyalizi tedavisi uygulanmaktadır. Son evreye gelmiş kalp yetmezliği tedavisinde de periton diyalizi kullanılmakta ve hastaların acile servise başvurma ve yoğun bakıma yatma sıklığını azaltmaktadır. Bölgemizin en büyük kalp hastanesini içinde barındıran hastanemizde, ilgili kliniklerle koordineli olarak bu hasta grubuna da hizmet vermek için çalışılmaktadır.

              Hastanemiz organ nakli merkezi ruhsatı alındıktan sonra ilk böbrek nakli Ağustos 2017 tarihinde kadavra vericiden yapılmıştır. Merkezimizde bugüne kadar 32 hastamıza kadavra vericiden böbrek nakli yapılmıştır. Kadavra vericiden yılda 30-35 arası böbrek nakili yapılacağı öngörülmektedir. Bu hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası tüm tedavileri nefroloji kliniği tarafından yapılmaktadır.

              Böbrek parenkimini (dokusunu) ilgilendiren halk arasında nefrit diye bilinen hastalıklara yönelik tedaviler kliniğimizde böbrek biyopsisi ışığında yapılmaktadır. Halen 200’den fazla  biyopsi takipli hastamız bulunmaktadır. Böbreğin kistik hastalıklarından olan ve ailesel olarak kalıtılan “Erişkin tipi polikistik böbrek hastalığı” takip ve tedavisi güncel olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda böbreği tutan SLE (lupus) gibi romatizmal hastalıklar, ailevi akdeniz ateşi (FMF), Fabry hastalığı, diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi böbreği etkileyen sistemik hastalıkların tedavisinde de ilgili kliniklere ileri düzeyde destek verilmektedir. Hastanemizde bulunan genetik merkezimizce birçok genetik böbrek hastalık da tespit edilebilmektedir.         

              Kliniğimiz yalnızca tedavi amaçlı bir klinik olmayıp hem meslektaşlarımızı hem de halkımızı eğitmeyi şiar edinmiştir. Bu amaçla uzman hekim eğitimi dışında böbrek yetmezliği hasta okulu, diyaliz hemşire okulu, sağlık bakanlığı kronik böbrek hastalığı önleme ve kontrol programı eğitimlerimiz devam etmektedir. (Hasta okulu ve hemşire okulu müfredatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.)

Klinik Resimleri

  • AnabinaNefroloji (1).jpg
  • AnabinaNefroloji (2).jpg
  • AnabinaNefroloji (3).jpg
  • AnabinaNefroloji (4).jpg
  • AnabinaNefroloji (5).jpg