T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Psikiyatri (Ruh ve Sinir Hastalıkları)

Güncelleme Tarihi: 18/08/2021

  • PsikiyatriSuheylaUnal(P).JPG

  • PsikiyatriSinayOnen(P).JPG

Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Süheyla ÜNAL
İdari Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Sinay ÖNEN

  • PsikiyatriIbrahimTaymur(P).JPGÖğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim TAYMUR
Uzm. Dr. Figen KON
Uzm. Dr. Güliz ŞENORMANCI


  • PsikiyatriRamazanKoksal.jpg

  • PsikiyatriEralpTurk(P).JPG

Uzm. Dr. Arzu BAYRAK
Uzm. Dr. Özlem ÇETİN EKER
Uzm. Dr. Ramazan KÖKSAL
Uzm. Dr. Eralp TÜRK

  • PsikiyatriIlkayKelesAltun(P).JPG

  • PsikiyatriRukiyeAy(P).JPG


Uzm. Dr. Çetin TURAN
Uzm. Dr. İlkay KELEŞ ALTUN
Uzm. Dr. Rukiye AY
Uzm. Dr. Emine Merve AKDAĞ
  • PsikiyatriOzgeCetin(P).JPG


Uzm. Dr. Özge ÇETİN
Uzm. Dr. Semra AYDOĞAN