0224 295 50 00
bursaeah1.kalite@saglik.gov.tr
HASTANEMİZDE BİR YENİLİK DAHA

Haberler

                                     HASTANEMİZDE BİR YENİLİK DAHA

      Hastanemiz Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan ERDOĞAN hizmete yeni alınan Hemodiyafiltrasyon cihazı ile ilgi olarak yaptığı açıklamada;

   ‘’Çocuklarda hızlı gelişen böbrek hasarı son yıllarda giderek artan oranlarda görülmektedir. Başta kullandığımız ilaçlar olmak üzere, zehirlenmeler, geçirilen enfeksiyonlar, toksik madde maruziyetleri , prematüre doğumlar bu hızlı gelişen (Akut) böbrek hasarının en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Hızlı gelişen (Akut) Böbrek Hasarının tedavisinde çoğu zaman uygulanan ilaçlar yeterli olamamakta ve çoğu zaman diyaliz tedavileri gerekmektedir. Bu diyaliz tedavileri içinde suni böbrek makinesi (Klasik Hemodiyaliz) ve karına yerleştirilen bir kateterle yapılan Periton diyalizi bulunmaktadır. Ancak bir çok teknik sebepden dolayı bu tedaviler çocukluk yaş grubunda  yetersiz kalmakta ve  kalıcı böbrek hasarları oluşmakta bazende hastalar kaybedilmektedir. Son yıllarda bu diyaliz tedavilerine ilave olarak çok sınırlı sayıda merkezde Hemodiyafiltrasyon uygulanmaya başlanmış ve çok iyi oranda sonuçlar alındığı bidirilmiştir. Bizde bu yeniliği takip ederek hastanemize bu cihazı alarak bu açıdan şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyoruz. Cihazın Yoğun Bakım ünitesinde kurulumunu takiben ilk hastamızda da kullanılmaya başlanmıştır. İntihar amaçlı 60 adet çok toksik etkili bir ilacı alan 15 yaşındaki hastaya tüm hayati fonksiyonları neredeyse durmak üzereyken Hemodiyafiltrasyon işlemi başlatılmış, yoğun bakım desteği ile hastada 2 gün içinde hayati fonksiyonları geriye dönmeye başlamıştır.  Klasik diyaliz tedavileri ile bu toksik ilacın vücuttan uzaklaştırılması imkansız iken ve hastayı kaybetme olasılığı çok yüksek iken, Hemodiyafiltrasyon yöntemi ile sağlanan gelişmeler hastamız için yüz güldürücü olmuştur.’’  Dedi.

Fotoğraf Galerisi

ÖNEMLİ LİNKLER

Önemli linkleri kullanarak bakanlığımız bünyesinde bulunan tüm sağlık kurumlarına ve vatandaşlık hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.